Ekom d.o.o. u svom vlastništvu posjeduje vrhunske licencirane alata za konstruisanje i modeliranje proizvoda.

Naš tim inžinjera je sastavljan od visoko edukovanih ljudi sa najmanje 15 godine iskustva u obradi metala.

Leave a comment