Metalizacija plastike je proces nanošenje sloja određenih materijala na više načina. Ekom d.o.o. u svom asortimanu nudi metaliziranje plastike i ostalih materijala procesom isparavanja materijala koji treba da se nanosi na proizvod.

Primjena metalizacije:

-autoindustrija
-industrija kućanskih aparata
-industrija okova za namještaj
-kozmetička pakovanje

Leave a comment