Naša priča, naš trud, naš uspjeh

Ekom doo, proizvodno preduzeće, koje se bavi preradom plastičnih masa, od kojih brizganjem dobiva proizvode kojima pokriva široku lepezu proizvoda za industriju namještaja, obuće, prehrambenu, hemijsku, industriju elektro uređaja i dio poljoprivrede.

Ekom doo se razvio iz porodične zanatske radionice, koja je nastala kasnih sedamdesetih godina.Danas imamo preko 40 godina iskustva u preradi plastičnih masa i proizvodnji visokokvalitetnih proizvoda, čiju glavninu čine tehnički proizvodi od plastike i metala za namještaj (cca 100 proizvoda) i proizvodi za čuvanje oblika obuće (cca 10 proizvoda).

Stalnim usavršavnjem vlastitih znanja, kao i tehnologija u preradi plastičnih masa, danas smo pouzdan i važan partner našim kupcima.
Razlozi zbog kojih naši kupci kupuju naše proizvode su: vrlo kvalitetan proizvod, povoljne cijene sa pogodnom skalom rabata, kratak rok isporuke, moderan dizajn proizvoda, postprodajni servis.