Ekom doo pruža usluge računovodstvenih, knjigovodstvenih i kontrolnih poslova, savjetodavnih poslova u vezi s porezima, knjiženja komercijalnih i drugih poslovnih transakcija, pripremanja i izrade finansijskih izvještaja, kontrole i potvrđivanje ispravnosti istih, sastavljanja ličnih i poslovnih prijava za porez na dohodak i dobit, savjetodavne aktivnosti i zastupanje (osim pravnog) pred poreskim vlastima.

Telefon: +387 35 481 316 | +387 61 151 754
Fax: +387 35 707 456

E-mail: info@ekom.ba